Informace pro rodiče přípravek úterý, čtvrtek a pátek rok 2018/2019

Děkujeme za přihlášku do atletické skupiny při AC Pardubice.
Tréninky budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018 (dle přihlášeného dne a hodiny).
Sejdeme se 10 min. před začátkem tréninku před budovou Sokola.
S sebou sportovní oblečení dle počasí, láhev na pití.
Předpokládáme, že v září a říjnu budeme trénovat venku. V zimním období a za nepříznivého počasí
budeme v atletické hale a běžeckém tunelu. Do vnitřních prostor je nutné mít čistou obuv.
Pro bližší informace volejte: 604 97 49 88
Pokud bude potřeba učinit nějaká změna, přesun ve skupině … zastavte se v příštím týdnu v kanceláři:
pondělí a středa    9 – 11:30
pondělí a úterý    16 – 17:30
Prohlídka tréninkových prostor a šaten pro rodiče nově příchozích atletů bude vždy po zahájení tréninku jednotlivých  skupin
ve druhém týdnu v září.
Noví atleti mají možnost si dva tréninky vyzkoušet. Členské příspěvky se platí vždy na rok s platbou do konce září 2018.
Prosím o vyplnění DOTAZNÍKU v příloze a podepsaný doručit do kanceláře AC, Jiráskova 29   1.p.