Přihlášení na rok 2017/2018

Pro odeslání přihlášky je nutné vyplnit registrační formulář po rozkliknutí odkazu. Na základě přihlášky budete v srpnu kontaktováni s dalšími informacemi. Pokud budete chodit vícekrát v týdnu, tak se stejným způsobem přihlaste do všech skupin, které budou vaše děti navštěvovat! – vybírejte podle ročníku a pohlaví dítěte.

Novinkou je odloučené pracoviště na Slovanech vhodné pro tuto spádovou oblast.

Více zde.

Mladší přípravka 09-12,

přípravka 07/08,

mladší žáci 05/06,

starší žáci 03/04,

dorost 01/02,

junioři 99/00

DOHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ  OTEVŘEN 8.9.2017

Neděle

Přihláška Dospělí, 15 míst, (17:00-18:30)

Členské příspěvky na rok 2017 / 2018

Mladší přípravka 2009-2012         2000 Kč

Přípravka roč. 2007-2008              3 000 Kč

Mladší žactvo roč. 2005-2006      3000 Kč

Starší  žactvo roč. 2003-2004       3 000 Kč

Tréninky(doporučená četnost)

mladší přípravka 2012-09   1x – 2x týdně

přípravka 2007-08   1x – 2x týdně

ml.žactvo 2005-06    2x – 3x týdně

st.žactvo 2003-04    3x týdně

Dorost (2002 – 2001) a Juniorstvo (2000 – 1999) a dospělí 1998 a st.

trenéři: Miroslav Nosek, Helena Kramářová, Pavel Baar, Jiří Čechák

Důležitá pravidla

1. Do konce října každého roku je nutné přinést potvrzení od lékaře – zdravotní prohlídka.

2. Vyplněním údajů dáváte souhlas s registrací dítěte na Českém atletickém svazu
a zároveň vedeno v SpS (Sportovní středisko při atletickém oddíle AC Pardubice).

3. Rodiče berou na vědomí, že od ročníku 2008 včetně jsou pro děti povinné minimálně čtyři závody ročně. Omlouvá jen závažný důvod.

4. Rodiče si musí být vědomi, že pokud jejich dítě opakovaně neposlouchá pokyny trenérů, čímž narušuje průběh tréninku a v krajním případě ohrožuje sebe i ostatní, může být z tréninkové skupiny vyřazeno.

Při problémech s vyplněním registračního formuláře kontaktujte správce na tel.: 605 910 794