Přihlášení na rok 2019/2020

Přihlašování na rok 2019/2020 bylo ukončeno!

Nyní již funguje jen tento DOHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ. Vyplňte údaje ozveme se Vám, až budeme vědět, že Vám můžeme volné místo nabídnout.

Pro odeslání přihlášky je nutné vyplnit registrační formulář po rozkliknutí odkazu. Koncem srpna zde budou uveřejněny informace o prvních trénincích a další informace.

V příštím týdnu budou připraveny přihlášky i pro starší děti od ročníků 2007.

Pokud budete chodit vícekrát v týdnu, tak se stejným způsobem přihlaste do všech skupin, které budou vaše děti navštěvovat! – vybírejte podle ročníku, případně pohlaví dítěte a místa tréninku.

Odloučené pracoviště na SLOVANECH. Tréninky zde probíhají v nafukovací hale a během klimaticky vhodných měsíců budeme navštěvovat nově opravené hřiště v areálu ZŠ Studánka. A všechna místa kde trénujeme Vám ukáže tato mapka.

KATEGORIE a členské příspěvky na rok 2019/2020

Mladší přípravka 2011-2014         2 500 Kč

Přípravka roč. 2009-2010              3 500 Kč

Mladší žactvo roč. 2007-2008      3 500 Kč

Starší  žactvo roč. 2004-2006       3 500 Kč

Dorost a junioři         2 500 Kč

Příspěvky slouží k placení startovného, dopravy na závody, případně noclehů a zajištění pronájmů prostor a trenérů. V odůvodněných případech se mohou příspěvky rozdělit na pololetí po individuální domluvě. Splatnost příspěvků je k 30. září 2019 a platí na školní rok, tedy 10 měsíců.

Pondělí

Pondělí dívky roč. 2007-2008 15:30-16:30

Pondělí SLOVANY smíšená roč. 2012-2014 15:30-16:30

Pondělí Smíšená roč. 2008-2010 16:00-17:00

Pondělí smíšená roč. 2011-2012 16:00-17:00

Pondělí SLOVANY smíšená roč. 2012-2014 16:30-17:30

Pondělí roč. 2003-2006 16:30-17:30

Pondělí roč.2003-2006 17:00-18:00

Úterý

Úterý SLOVANY smíšená roč. 2012-2014 15:30-16:30

ÚTERÝ smíšená roč.2006-2008 15:30-16:30

Úterý SLOVANY smíšená roč. 2008-2010 16:00-17:00

Úterý SLOVANY smíšená roč. 2012-2014 16:30-17:30

Úterý SLOVANY smíšená roč. 2010-2012 17:00-18:00

Úterý smíšená roč. 2011-2012 16:00-17:00

Úterý smíšená roč. 2009-2010 16:30-17:30

Středa

Středa dívky roč. 2007-2008 15:30-16:30

Středa roč. 2003-2006 16:30-17:30

Středa roč.2003-2006 17:00-18:00

NOVÉ Středa roč. 2007-2010 16:00-17:00 – rozšířeny ročníky

Čtvrtek

Čtvrtek smíšená ZÁVODNÍ roč. 2008-2010 16:00-17:00

Pátek

Pátek smíšená roč. 2010-2012 15:00-16:00

Pátek roč. 2003-2006 15:00-16:00

Pátek smíšená roč. 2007-2009 16:00-17:00

Neděle

Přihláška ATLETIKA Dospělí, 15 míst, (17:00-18:30)

Pokud jste ročník 2003 a starší a chcete začít s atletikou, tak se prosím, tak nás prosím kontaktujte mailem. Zařazení do tréninkových skupin bude řešeno individuálně.

Začínáme od 9.9. 2019

Tréninky(doporučená četnost)

mladší přípravka 2010-2014   1x – 2x týdně

přípravka 2008-09   1x – 2x týdně

ml.žactvo 2007-08    2x – 3x týdně

st.žactvo 2005-06  3x týdně

Dorost (2003 – 2004) a Juniorstvo (2001 – 2002) a dospělí 1999 a st.

trenéři: Miroslav Nosek, Helena Kramářová, Pavel Baar, Jiří Čechák, Filip Sedlák, Jan Zálabský, Valerie Šindelářová, a další

Důležitá pravidla

1. Do konce října každého roku je nutné přinést potvrzení od lékaře – zdravotní prohlídka.

2. Vyplněním údajů dáváte souhlas s registrací dítěte na Českém atletickém svazu
a zároveň vedeno v SpS (Sportovní středisko při atletickém oddíle AC Pardubice).

3. Rodiče berou na vědomí, že od ročníku 2009 (včetně) jsou pro děti povinné minimálně čtyři závody ročně. Omlouvá jen závažný důvod. V případě nulové či minimální účasti na závodech nemusí být v dalším roce umožněn zápis.

Při problémech s vyplněním registračního formuláře kontaktujte správce na tel.: 605 910 794

4. Rodiče si musí být vědomi, že pokud jejich dítě opakovaně neposlouchá pokyny trenérů, čímž narušuje průběh tréninku a v krajním případě ohrožuje sebe i ostatní, může být z tréninkové skupiny vyřazeno i bez nároku na vrácení příspěvků.