Příměstský tábor 31.7. – 4. 8. 2017

P Ř Í M Ě S T S K Ý      T Á B O R  2017

              Pořádaný  Atletickým klubem AC Pardubice

Pondělí  až  pátek   8:00  –  16:00

Termín:  31.7.  –  4. 8.  2017     ( pro děti 1. stupně ZŠ)

Místo srazu: AC Pardubice,  Jiráskova 29,  530 02 Pardubice  (kancelář  1.p.)

                      (vchod vlevo od hlavní budovy Sokola Pardubice I  na Olšinkách)

Kontakt:   ac-pardubice@seznam.cz,   tel. 604974988,   www.acpce.cz

Vedoucí tábora:       Pavel  Strnad – předseda atletického klubu

Trenéři a vedoucí:   Kamila Kohoutová,  Jitka Strnadová,  Filip Sedlák

Program:                   –   zdokonalení pohybových dovedností formou her

  • atletické disciplíny, postřehový závod
  • plavání (koupaliště Pardubice)
  • výtvarné činnosti
  • pěší výlety (okolí Pardubic)
  • celodenní výlet Cena:   1 600,- Kč   (5x teplý oběd, pitný režim, vstupy, doprava, koupaliště) Závazná přihláška bude přijímána do 15.5. 2017 společně se zaplacením zálohy 800,- Kč.