Příspěvky pro rok 2019/2020

Pro školní rok 19/20 byly stanoveny následující výše členský příspěvků.

Pro děti do ročníku 2011 včetně je roční příspěvek ve výši 2500 Kč.

Pro děti ročníků 2010 a starších je příspěvek 3500

V ceně jsou ceny pronájmů tréninkových prostor, trenéři, rozhodčí, pomůcky a dopravy na vybrané závody.

Číslo účtu: 2900100794/2010, do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a jako variabilní symbol zadejte rodné číslo dítěte. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

Příspěvek lze uhradit darovací smlouvou, odpočitatelnou ze základu daně.

Zahájení trénování ve školním roce 2019/2020

Tréninky budou zahájeny druhý zářijový týden od pondělí 9.9. Výjimkou jsou děti, které se připravují na závody, které jsou hned v prvním týdnu. Ty budou kontaktovány trenéry o přípravě na závody.

První setkání bude v místě a čase naplánovaného tréninku, o čemž budou rodiče v předstihu informováni mailem.